Hợp tác giữa đại học Điện lực và VACPA trong đào tạo kiểm toán

Doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp chính là cầu nối, gửi các tín hiệu về yêu cầu của thị trường lao động tới các trường đại học, đặt ra những yêu cầu phải đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Mô hình kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp nhằm phát huy thế mạnh của cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng lao động, hướng tới hiệu quả trong đào tạo nhân lực, giảm thiểu việc đào tạo lại và tiết kiệm chi phí cho toàn xã hội.

Quan điểm đào tạo của Nhà trường

Với quan điểm là gắn học tập với thực hành thực tế, chương trình đào tạo ngành Kiểm toán của Trường Đại học Điện lực (do Khoa Kinh tế và Quản lý (KT&QL) phụ trách) được xây dựng trên nền tảng gắn kết với doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp. Được đánh giá là một trong những điểm sáng trong đào tạo gắn với kỹ năng nghề nghiệp, ngay từ những năm đầu thành lập, Khoa KT&QL đã chú trọng việc xác lập mối quan hệ với các đối tác chiến lược. Hệ thống network với doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp luôn được duy trì, tăng cường và mở rộng.

Chiến lược gắn kết với doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp được Ban lãnh đạo Khoa truyền tải tới từng giảng viên như một lời thông báo và cam kết tới các bên liên quan (sinh viên đang học, sinh viên tiềm năng, người sử dụng lao động, xã hội,…)Sự lan toả triết lý giáo dục không chỉ dừng trong giảng viên bộ môn, khoa mà tới sinh viên và các doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp. Trong quá trình học tập, các bạn sinh viên luôn có các cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng thông qua việc đi thực tế tại doanh nghiệp hoặc do tổ chức nghề nghiệp giới thiệu, tham gia học tập về kiến thức, kỹ năng và thực tế với các tổ chức nghề nghiệp.

Với định hướng nâng cao năng lực nghề nghiệp, chương trình đào tạo Kiểm toán, Kế toán của khoa được thiết kế kết nối với các chứng chỉ của các tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế (các chứng chỉ của ACCA -UK, IMA – Mỹ, CPA Việt Nam) mang đến cơ hội cho sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp và khả năng làm việc trong các môi trường có tính cạnh tranh cao. Các tổ chức nghề nghiệp cùng với khoa gắn kết trong đào tạo, triển khai và phát triển chương trình đào tạo giúp cung cấp cho sinh viên các bộ kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp sau này.

Ký kết hợp tác và triển khai

Trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) có sự lan toả rộng và ảnh hưởng nhất định đến phát triển ngành nghề chuyên nghiệp. Tháng 11 năm 2013, Trường Đại học Điện lực (đầu mối là Khoa KT&QL) đã thực hiện kết nối và ký kết biên bản ghi nhớ với VACPA, chính thức hoá các hoạt động hỗ trợ về chuyên môn giữa hai bên. Và sau 5 năm triển khai và cùng phát triển, tháng 10 năm 2018, biên bản ghi nhớ của hai bên đã được gia hạn tiếp tục.

Các hoạt động hỗ trợ của VACPA cho sinh viên kế toán – kiểm toán Trường Đại học Điện lực, gồm:

(1) Thực hiện hỗ trợ các buổi Job tour cho sinh viên. VACPA bố trí các buổi Job tour ấn tượng và đem lại trải nghiệm về tình yêu công việc cho sinh viên tại các công ty kiểm toán Việt Nam như Grant Thortant, Nextcia STT, BDO.

 (2) Giới thiệu sinh viên năm thứ 3 tham gia kiến tập trong thời gian nghỉ hè nhằm tăng cường kỹ năng nghề nghiệp (thực hiện từ hè năm 2018). Các công ty đón nhận sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành kiểm toán thực tập 2-3 tuần trong hè. Hè năm 2019 đã có 4 công ty kiểm toán như Mazars Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư Tài chính Châu Á, Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế UNISTARS, Công ty Kiểm toán Anh đón nhận 16 sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành kiểm toán tới kiến tập trong 3 tuần từ 22/7-9/8/2019. Hè năm 2018, 6 công ty kiểm toán như RSM Việt Nam, Unistar, Á Châu… đón nhận 16 sinh viên.

(3) Tổ chức các lớp học thực hành kiểm toán cho sinh viên ngành, chuyên ngành kiểm toán năm thứ 4. Đây là nội dung chuyên môn sâu trong 3 tuần năm trong chương trình đào tạo bắt buộc của Trường Đại học Điện lực vào kỳ học trước khi sinh viên kiểm toán đi thực tập tại đơn vị. Năm 2018 năm đầu tiên lớp học được triển khai và được sinh viên đánh giá cao về kỹ năng nghề nghiệp được trang bị, tình yêu nghề kiểm toán được vun đắp.

(4) Giới thiệu sinh viên kiểm toán năm thứ 4 đi thực tập tốt nghiệp (8 tuần) tại các công ty kiểm toán. Qua đợt thực tập tốt nghiệp này, sinh viên trưởng thành trong nghiệp vụ thực tế và nhiều em đã được nhận vào làm việc chính thức tại các công ty kiểm toán thực tập.

(5) Cử các chuyên gia tham gia các buổi talk show cho sinh viên của khoa. Từ đó, sinh viên có cái nhìn toàn diện hơn về nghề nghiệp hoặc cập nhật các xu hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

(6) Cử chuyên gia cùng tham gia các buổi hội thảo khoa học của các giảng viên trong khoa. Trong năm 2018, Khoa Kinh tế và Quản lý đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về Đổi mới sáng tạo, VACPA tham gia với vai trò đồng tổ chức về chuyên môn. VACPA mời các giảng viên tham gia các hoạt động hội thảo, sinh hoạt chuyên môn do VACPA tổ chức.

Các hoạt động của Trường Đại học Điện lực, gồm:

(1) Phối hợp với VACPA trong tổ chức thực hành môn học cho sinh viên kiểm toán theo chương trình, quy trình đào tạo của Nhà trường.

(2) Cử sinh viên tham gia với vai trò tình nguyện viên của VACPA trong các hoạt động của hội.

(3) Tham gia hỗ trợ VACPA trong chuẩn bị các tài liệu chuyên môn, dịch sách về chuẩn mực về đạo đức cho kiểm toán viên.

Các hoạt động giảng dạy gắn kết VACPA đem lại những hiệu quả tích cực trong đào tạo, tạo lập các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên kiểm toán và những phản hồi tốt đẹp từ phía sinh viên và cựu sinh viên của Khoa. Mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và tổ chức nghề nghiệp sẽ luôn là chìa khoá cho sự thành công trong đào tạo và khích lệ những sự thay đổi không ngừng trong đào tạo tại nhà trường.

 
Trích nguồn: VACPA