Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Toán học

 Sáng ngày 25/10/2018, tại Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ chuyên ngành Toán học của nghiên cứu sinh Nguyễn Như Quân (công tác tại Khoa khoa học tự nhiên, Trường Đại học Điện lực) với đề tài “Phương trình vi phân và tích phân”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Trần Đình Kế (hướng dẫn 1) và TS. Nguyễn Thành Anh (hướng dẫn 2).

    Hội đồng cấp ĐHSP chấm luận án tiến sĩ gồm GS.TSKH. Phạm Kỳ Anh – Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Như Thắng – Trường Đại học Sư Phạm Hà nội Thư ký Hội đồng; Các phản biện gồm GS.TSKH Đinh Nho Hào – Viện Toán học Việt Nam (phản biện 1), PGS.TS. Nguyễn Sinh Bảy – Trường Đại học Thương Mại Hà Nội (phản biện 2), PGS.TS. Cung Thế Anh – Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội (phản biện 3). Các ủy viên gồm TS. Nguyễn Thị Kim Sơ – Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Xuân Thảo – Trường Đại học Bách Khoa.

 Tại lễ bảo vệ, NCS Nguyễn Như Quân đã trình bày về luận án và luận án đã thu được những kết quả sau:

  • Thiết lập được tính giải được và tính ổn định tiệm cân nghiệm cho phương trình vi-tích phân phân thứ có trễ hữu hạn.
  • Thiết lập được sự tồn tại nghiệm tích phân và tính ổn định tiệm cận yếu của nghiệm đối với một lớp bao hàm thức vi-tích phân phân thứ chứa trễ vô hạn
  • Chứng minh được sự tồn tại nghiệm của phương trình vi phân phân thứ có trọng trên đoạn compact với điều kiện phần phí tuyến tăng trưởng trên tuyến tính.
  • Thu được điều kiện đủ để mọi nghiệm của phương trình vi phân phân thứ có trọng là hút mũ trong khoảng thời gian hữu hạn.

  Những kết quả thu được trong luận án là đúng đắn, được chứng minh công phu, chặt chẽ và là đóng góp tốt cho lý thuyết phương trình vi phân phân thứ.

 Luận án được công bố trong hai bài báo trên các tạp chí quốc tế có uy tín J. Integral Equ. Appl (SCIE, Q2) và Discrete Contin. Dyn. Syst. Ser. B (SCI, Q1-Diserete Math., Q2-Appl. Math.). Đây là những tạp chí có quy trình phản biện nghiêm ngặt, chứng tỏ các bài báo của NCS đã được đăng có giá trị khoa học cao.

    Kết thúc buổi chấm luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Như Quân, Hội đồng đã kết luận: Luận án của NCS Nguyễn Như Quân đã đáp ứng được các yêu cầu của một luận án Tiến sĩ chuyên ngành Toán học. Đề nghị Đại học Sư Phạm Hà Nội xem xét cấp bằng Tiến sĩ cho NCS Nguyễn Như Quân.

          Thầy PGS.TS Nguyễn Minh Khoa đã thay mặt Trường Đại học Điện lực và Khoa khoa học tự nhiên cám ơn các thầy cô trong hội đồng và Trường Đại học Sư Phạm đã giúp đỡ cho NCS Nguyễn Như Quân được bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của mình.

  Buổi bảo vệ luận án kết thúc thành công và NCS Nguyễn Như Quân đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình với sự chúc mừng của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.