Lễ tổng kết chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện 2018

Ngày 27/7/2018 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Điện lực sẽ tổ chức Lễ tổng kết chiến dịch mùa xanh tình nguyện năm 2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Địa điểm: tại Yên Bái

- Thành phần tham dự: Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Công đoàn, CTSV, Đoàn trường và khách mời