Lễ xuất quân chiến dịch mùa hè xanh 2018

Ngày 17/7/2018 trường Đại học Điện lực sẽ diễn ra Lễ xuất quân chiến dịch mùa hè xanh 2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Thời gian: 7h30 phút ngày 17/7/2018

- Địa điểm: Cơ sở 1 trường ĐH Điện lực

- Thành phần tham dự: Mời Đảng ủy, BGH, CTSV, BCH Đoàn trường, SV tình nguyện