Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028 

Xem chi tiết Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028 tại File đính kèm