Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 và phương hướng tuyển dụng nhân sự có trình độ cao của Trường Đại học Điện lực

Xem chi tiết Nghị quyết phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 và phương hướng tuyển dụng nhân sự có trình độ cao của Trường Đại học Điện lực tại File đính kèm