Những giá trị nhận được khi nhà trường gắn kết công tác đào tạo với doanh nghiệp

Học phần thực hành môn học là học phần bắt buộc nằm trong chương trình đào tạo vào kỳ thứ 7 của Trường Đại học Điện Lực và đã được triển khai 5 khoá đào tạo. Trong học phần này sinh viên được Khoa Kinh tế & Quản lý và Nhà Trường giới thiệu đến các doanh nghiệp đối tác để học tập cọ xát với thực tế. Mục đích của học phần này là tăng cường khối kiến thức và kỹ năng làm việc thực tế tại môi trường doanh nghiệp cho sinh viên ngoài ra cũng là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức đã học được trong 6 kỳ học trước.

Trong năm học 2019-2020, đầu tháng 11/2019, sinh viên khóa D11 ngành kinh tế đã bước vào kỳ thực hành môn học. Khoa Kinh tế & Quản lý đã liên hệ với những doanh nghiệp đối tác của Khoa như AcTax, VACPA, VHR, Vietnambanker, Khách sạn Melia để đưa các bạn sinh viên khóa D11 đến để bắt đầu kỳ thực hành môn học tại doanh nghiệp.

Sinh viên ngành kế toán thực hành môn học tại Công ty cung ứng nguồn nhân lực trẻ - AcTax

Sinh viên ngành kiểm toán tham gia khóa đào tạo thực hành kiểm toán hồ sơ kiểm toán mẫu do VACPA tổ chức

Sinh viên chuyên ngành quản trị du lịch khách sạn – ngành quản trị kinh doanh tại Khách Sạn Melia

Sinh viên chuyên ngành quản trị doanh nghiệp – ngành quản trị kinh doanh tại Công ty cung ứng nhân sự VHR

Viện đào tạo nhân lực ngân hàng Việt Nam – Vietnambanker đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên ngành tài chính ngân hàng

Trải qua kỳ thực hành môn học tại doanh nghiệp các bạn sinh viên đã được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng thực tế tại môi trường doanh nghiệp để tiếp tục bước vào kỳ thực tập tốt nghiệp và thực tế.

Luôn đồng hành cùng với các thầy cô và sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý là các đối tác có nhiều năm gắn bó là các doanh nghiệp RSM, Mazars, ACTax, VHR, Vietnambanker, Khách sạn Melia, Vietbank, NCB, Sapo, Mos- Hub, Toiec Academy, Smart Train, FTMS, Vietsourcing, các tổ chức nghề nghiệp ACCA, VACPA, ICAEW, các viện nghiên cứu như BCSI.

Hội nghị đối tác của Khoa Kinh tế & Quản lý tháng 1 năm 2020.

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ