Quyết định bổ sung, thay thế Quyết định số 2316/QĐ-ĐHĐL ngày 29/12/2022 của Trường Đại học Điện lực (về việc chi tiền miễn, giảm học phí kỳ I năm học 2022-2023)

Xem chi tiết Quyết định bổ sung, thay thế Quyết định số 2316/QĐ-ĐHĐL ngày 29/12/2022 của Trường Đại học Điện lực (về việc chi tiền miễn, giảm học phí kỳ I năm học 2022-2023) tại File đính kèm.