Tập huấn khai thác tài nguyên giáo dục mở

TẬP HUẤN KHAI THÁC TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ
- Thời gian: 8h00 ngày 0/5/2019 (thứ Sáu)
- Địa điểm: Phòng A411
- Tổ chức: Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam phối hợp cùng trường Đại học Điện lực
Nội dung tập huấn 
1. Cách thức khai thác tài nguyên giáo dục mở
2. Sử dụng các công cụ phần mềm mã mở
3. Quản lý học liệu mở
Để tìm hiểu thêm chi tiết xin truy cập địa chỉ: https://letrungnghia.mangvn.org/Standards/