Thông báo các Hội thảo của Đại học Arizona tổ chức tại Trường Đại học Điện lực

Trường Đại học Điện lực thông báo chương trình các Hội thảo của Đại học Arizona tổ chức tại trường Đại học Điện lực với thông tin chi tiết như sau:

Hội thảo 1:  “Hành trình để đạt được kiểm định cấp cơ sở đào tạo: Phát triển các hệ thống đảm bảo chất lượng để đạt được kiểm định AUN cấp cơ sở đào tạo” (Journey to a Successful IQA Accreditation: Developing QA Systems for AUN-IQA Accreditation)

Thời gian: Từ 8h00 -16h30 thứ Sáu, ngày 29/9/2017

Địa điểm:  Phòng G403 trường Đại học Điện lực 

Đối tượng: Nhóm phụ trách công tác Kiểm định Chất lượng cấp Cơ sở đào tạo từ các Trường Đại học đối tác, các giảng viên quan tâm đã đăng ký trên hệ thống

Nội dung:  Hội thảo sẽ tập trung vào phát triển hệ thống IQA đáp ứng các yêu cầu đánh giá của AUN- IQA, cung cấp tổng quan về ba loại tiêu chí gồm QA chiến lược, QA hệ thống và QA chức năng, thảo luận về các yêu cầu và tiêu chí đánh giá AUN-QA, phân tích chuyên sâu các tiêu chí theo chu trình PDCA (Plan- Do-Check-Act) và bài học thực tiễn.

Hội thảo 2:  "Mô hình học tập dựa vào dự án" (Project-Based Learning Models workshop)

Thời gian: Từ 8h00 -16h30 thứ Sáu, ngày 29/9/2017

Địa điểm:  Phòng G404 trường Đại học Điện lực 

Đối tượng tham dự: Phó Hiệu trưởng, Trưởng Khoa, Chủ nhiệm các Phòng/Ban của các Trường Đối tác, Giảng viên quan tâm đã đăng ký trên hệ thống.  

Nội dung:  Tìm hiểu về các mô hình học tập dựa trên dự án. Thảo luận về việc điều chỉnh chương trình để phù hợp với mô hình học tập này. Kinh nghiệm và thực tiễn liên quan đến mô hình học tập dựa trên dự án.

Hội thảo 3:  AWS Technical Essentials 

Thời gian: Từ 8h00 -16h30 thứ Sáu, ngày 06/10/2017

Địa điểm:  Hội trường M, trường Đại học Điện lực 

Đối tượng tham dự: giảng viên và sinh viên toàn trường. Số lượng: 150 người;

Nội dung: Giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ, và giải pháp phổ biến nhất của AWS. Cung cấp thông tin cập nhật hữu ích trong giảng dạy về điện toán đám my.

Thiết bị máy tính: người tham dự mang theo máy tính xách tay;

Thời hạn đăng ký: Vui lòng đăng ký trước ngày 28/9/2017.

Link đăng ký: https://builditvietnam.org/webform/registration-amazon-web-services-technical-essentials-day-hanoi

Trường ĐHĐL thông báo thông tin trên cho các đối tượng quan tâm. Mọi thông tin chi tiết về hội thảo xin vui lòng truy cập trang : https://builditvietnam.org/events?f%5B0%5D=field_event_city%3A2.

Flyer links

Hội thảo 1: https://builditvietnam.org/events/journey-successful-iqa-accreditation-developing-qa-systems-aun-iqa-accreditation-hanoi?utm_medium=email-invite&utm_source=outlook&utm_campaign=Journey-IQA-accreditation-hanoi-2017

Hội thảo 2: https://builditvietnam.org/events/project-based-learning-models-workshop-ha-noi?utm_medium=email-invite&utm_source=outlook&utm_campaign=Project-Based-Models-hanoi-2017

            Hội thảo 3:https://www.dropbox.com/s/lre56mzvimo14pe/ASU_Amazon_Eduhack_Flyer_Revised.pdf?dl=0