Thông báo danh sách đăng ký xét tuyển đại học - văn bằng 2 và đại học liên thông năm 2019

Phòng đào tạo TB danh sách đăng ký xét tuyển đại học - văn bằng 2 và đại học liên thông năm 2019 đến ngày 17/7/2019 như sau:

1/ Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển tại file đính kèm

2/ Đề nghị thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân; chuyên ngành xét tuyển; dự kiến xếp lớp học (nếu có điều chỉnh hoặc thay đổi thí sinh phản hồi thông tin theo địa chỉ mail: honght@epu.edu.vn trước ngày 03/8/2019)
3/ Sau ngày 03/8/2019 Hội đồng tuyển sinh sẽ họp và thông báo đến thí sinh kết quả xét tuyển (DS trúng tuyển; Kế hoạch học tập sẽ được cập nhật trên trang web nhà trường)