Thông báo danh sách trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2)

Thông báo danh sách trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2)

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-ĐHĐL ngày 13/4/2023 của Trường Đại học Điện lực về việc công nhận danh sách trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2);

Trường Đại học Điện lực thông báo tới các ứng viên như sau:

1. Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2) (có danh sách chi tiết đính kèm)

2. Các ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2) đến Trường để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

- Thời gian: 09h00 ngày 25/4/2023.

- Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, tầng 1 nhà B Trường Đại học Điện lực, số 235 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;

- Bản sao giấy khai sinh có công chứng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (Ứng viên mang theo bản gốc để đối chiếu).

Trường hợp các văn bằng, chứng chỉ đào tạo do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

4. Nội dung làm việc:

- Kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

- Thực hiện các thủ tục để ký Hợp đồng làm việc.

Nếu quá thời hạn nêu trên, các ứng viên không tới hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để ký Hợp đồng làm việc hoặc Nhà trường phát hiện có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc ứng viên trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Nhà trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển.

Xem chi tiết Thông báo danh sách trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (đợt 2) tại File đính kèm