Thông báo điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 hệ Đại học chính quy năm 2018

Điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển Đợt 1 hệ Đại học chính quy năm 2018 của trường Đại học Điện lực dưới đây là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Điểm tối thiểu cho mỗi môn thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.

TT Mã ngành Tên ngành Các tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT
1

7340101

Quản trị kinh doanh (Gồm 2 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Quản trị du lịch, khách sạn)

A00, D07, A01, D01

100 15
2

7340101_CLC

Quản trị kinh doanh chất lượng cao

A00, D07, A01, D01

30 15
3

7340201

Tài chính – Ngân hàng (Gồm 2 chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng)

A00, D07, A01, D01

100 15
4

7340201_CLC

Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao

A00, D07, A01, D01

30

15
5

7340301

Kế toán (Gồm 2 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán và kiểm soát)

A00, D07, A01, D01

170 15
6

7340301_CLC

Kế toán chất lượng cao

A00, D07, A01, D01

30 15
7

7340302

Kiểm toán

A00, D07, A01, D01

50 14
8

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 4 chuyên ngành: Hệ thống điện; Điện công nghiệp và dân dụng; Tự động hoá Hệ thống điện; Điều khiển kết nối nguồn phân tán)

A00, D07, A01

500 16
9

7510301_CLC

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chất lượng cao (Gồm 2 chuyên ngành: Hệ thống điện chất lượng cao; Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao)

A00, D07, A01

80 15
10

7510601

Quản lý công nghiệp

A00, D07, A01, D01

70 15
11

7510601_CLC

Quản lý công nghiệp chất lượng cao

A00, D07, A01, D01

30 15
12

7510602

Quản lý năng lượng

A00, D07, A01, D01

50 15
13

7510605

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

A00, D07, A01, D01

50 14
14

7480201

Công nghệ thông tin (Gồm 3 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm; Quản trị và an ninh mạng; Hệ thống thương mại điện tử)

A00, D07, A01, D01

350 16
15

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển; Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp)

A00, D07, A01

250 16
16

7510303_CLC

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá chất lượng cao

A00, D07, A01

30 15
17

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Gồm 5 chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử, Điện tử và kỹ thuật máy tính; Điện tử và robot; Điện tử y tế)

A00, D07, A01

180 15
18

7510302_CLC

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông chất lượng cao

A00, D07, A01

30 15
19

7520115

Kỹ thuật nhiệt (Gồm 2 chuyên ngành: Nhiệt điện; Điện lạnh)

A00, D07, A01

230 14
20

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

A00, D07, A01

50 14
21

7510403

Công nghệ kỹ thuật năng lượng

A00, D07, A01

50 14
22

7510407

Công nghệ kỹ thuật hạt nhân

A00, D07, A01 50 14
23

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Gồm 3 chuyên ngành: Xây dựng công trình điện; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quản lý dự án và công trình điện)

A00, D07, A01

120 14
24

7510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Công nghệ chế tạo thiết bị điện)

A00, D07, A01

120 15
25

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A00, D07, A01

160 15

 Ghi chú: 

1. Các tổ hợp xét tuyển:

Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học

Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Anh văn

Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Anh văn

          Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn

2. Thí sinh trúng tuyển vào một ngành được chọn chuyên ngành mong muốn khi nhập học

CÁC THÔNG TIN KHÁC:

1. Nhà trường sẽ công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển Đợt 1 trước 17h00 ngày 06 tháng 8 năm 2018. Thông tin được công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh tuyensinh.epu.edu.vn của trường Đại học Điện lực.

2. Thí sinh trúng tuyển Đợt 1 xác nhận nhập học trước 17h00 ngày 12 tháng 8 năm 2018.

3. Trước ngày 16/8/2018 nhà trường sẽ công bố có hay không việc tổ chức đăng ký xét tuyển nguyện vọng đợt bổ sung.