Thông báo điểm trúng sơ tuyển đợt I tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020

Thông báo điểm trúng sơ tuyển đợt I tuyển sinh

hệ đại học chính quy năm 2020

 

  1. Điểm trúng sơ tuyển đợt I tuyển sinh hệ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT quốc gia năm 2020

      Điểm trúng sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2020 của trường Đại học Điện lực dưới đây là điểm trúng sơ tuyển dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 (Các thí sinh sẽ chính thức trúng tuyển nếu tốt nghiệp THPT). Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.

II. GHI CHÚ:

    1. Thí sinh tra cứu kết quả sơ tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh tuyensinh.epu.edu.vn của trường Đại học Điện lực.

      2. Từ ngày 06/7/2020 đến ngày 22/7/2020 thí sinh có kết quả đạt trong danh sách sơ tuyển đến trường làm thủ tục xác nhận nhập học. Nhà trường gửi thông báo kết quả sơ tuyển cho thí sinh từ ngày 29/6/2020 (thí sinh có thể trực tiếp đến trường để nhận).

      Khi đến làm thủ tục xác nhận nhập học tạm thời, thí sinh cần mang theo: Thông báo kết quả    trúng sơ tuyển bản gốc; Bản công chứng Học bạ THPT; kinh phí xác nhận nhập học tạm tính.