Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh của Trường Đại học Điện lực đợt thi ngày 21/5/2023

Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh của Trường Đại học Điện lực đợt thi ngày 21/5/2023

1. Kết quả thi đợt thi ngày 21/05/2023

Kết quả đánh giá năng lực trình độ tương đương B1 tại File đính kèm.

2. Phúc khảo

+ Sinh viên đóng lệ phí phúc khảo tại phòng Kế hoạch tài chính, E.101, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt  (Lệ phí phúc khảo 100.000 đồng/môn thi/thí sinh).

+ Thí sinh nộp đơn phúc khảo và giấy xác nhận đóng lệ phí tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng 305, Nhà A, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt (gặp thầy Tuấn Anh). 

+ Thời hạn nộp: từ ngày 12/06/2023 đến 16h00 ngày 19/06/2023.

+ Mẫu đơn phúc khảo tại File đính kèm.