Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Tiếng anh tại Trường Đại học Điện lực

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Đợt thi tháng 8 năm 2020

1. Kết quả thi

+ Kỳ thi đánh giá năng lực trình độ tương đương B2 (tải file tại đây)

2. Phúc Khảo

+ Sinh viên đóng lệ phí phúc khảo tại phòng Kế hoạch tài chính - Phòng G101, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt  (Lệ phí phúc khảo 100.000 đồng/môn thi/thí sinh).

+ Thí sinh nộp đơn phúc khảo và giấy xác nhận đóng lệ phí tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Tầng 4 Nhà A, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt.

+ Thời hạn nộp: Đến 16h00 ngày 16 tháng 09 năm 2020.

+ Mẫu đơn phúc khảo (tải về)