Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh tại Trường Đại học Điện lực đợt thi ngày 17,18 tháng 8 năm 2022

Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh tại Trường Đại học Điện lực đợt thi ngày 17,18 tháng 8 năm 2022

1. Kết quả thi

Kết quả thi đánh giá năng lực trình độ tương đương B1 tại File đính kèm.

Kết quả thi đánh giá năng lực trình độ tương đương B2 tại File đính kèm.

2. Phúc khảo

+ Sinh viên đóng lệ phí phúc khảo tài phòng Kế hoạch tài chính, E.101, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt  (Lệ phí phúc khảo 100.000 đồng/môn thi/thí sinh).

+ Thí sinh nộp đơn phúc khảo và giấy xác nhận đóng lệ phí tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng 305, Nhà A, Trường Đại học Điện lực, 235 Hoàng Quốc Việt.

+ Thời hạn nộp: Đến 16h00 ngày 28 tháng 9 năm 2022.

+ Mẫu đơn phúc khảo tại File đính kèm.

+ Thí sinh nhận giấy chứng nhận đạt năng lực Tiếng Anh tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Điện lực.