Thông báo mua Bảo hiểm cho sinh viên đại học khóa D17

Thông báo mua Bảo hiểm cho sinh viên đại học khóa D17

Để triển khai công tác Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm toàn diện tự nguyện cho sinh viên đại học khóa D17, Nhà trường thông báo cụ thể như sau:

1. Hình thức, thời gian đăng ký tham gia bảo hiểm:

- Hình thức: Sinh viên đăng ký tham gia Bảo hiểm toàn diện tự nguyện, Bảo hiểm Y tế vào form: https://forms.gle/a9YGdSCGSyRCVPVZA

- Thời hạn đăng ký vào form: Trước ngày 15/10/2022.

2. Đối với Bảo hiểm toàn diện tự nguyện

- Mức phí phải phải nộp cho 4 năm (Khối kinh tế) là: 325.000 đ/SV.

- Mức phí phải nộp cho 4,5 năm (Khối kỹ thuật) là: 365.000 đ/SV.

- Số tiền trên sẽ tạm khấu trừ vào kinh phí nhập học tạm thu (10.000.000đ)

- Những sinh viên không mua bảo hiểm toàn diện tự nguyện thì tích chọn vào mục không mua, Nhà trường sẽ chi trả cho sinh viên theo quy định.

3. Đối với Bảo hiểm Y tế (bắt buộc)

- Số tiền phải nộp: 657.090 đ/SV.

- Giá trị sử dụng 14 tháng (Từ 01/11/2022 đến 31/12/2023).

- Số tiền phải nộp sẽ được khấu trừ vào kinh phí nhập học tạm thu (10.000.000đ).

- Sinh viên thuộc diện đối tượng chính sách được cấp thẻ BHYT miễn phí thì tích chọn vào mục không mua và chụp ảnh thẻ BHYT đã có, gửi email cho cô Trịnh Thị Hoàng - Phòng CTSV (Email hoangtt@epu.edu.vn trước ngày 15/10/2022), Nhà trường sẽ chi trả cho sinh viên theo quy định.

Nhận được thông báo này đề nghị các tân sinh viên D17 nghiêm túc triển khai đăng ký vào form khảo sát trên theo đúng thời gian quy định.        

Xem chi tiết Thông báo mua Bảo hiểm cho sinh viên đại học khóa D17 tại File đính kèm.