Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra tiếng Trung, tiếng Nhật của Trường Đại học Điện lực

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra tiếng Trung, tiếng Nhật của Trường Đại học Điện lực

Trường Đại học Điện lực thông báo kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra tiếng Trung dạng thức tương đương HSK3, tiếng Nhật dạng thức tương đương JLPT N4 như sau:

1. Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 02/8/2023 đến hết ngày 07/8/2023.

2. Thời gian thi dự kiến: 18/8/2023

(Thời gian thi sẽ được Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo chính thức trên trang sinhvien.epu.edu.vn, epu.edu.vn)

3. Đối tượng dự thi: Sinh viên Trường Đại học Điện lực.

4. Hình thức thi:

- Đối với bài thi tiếng Trung dạng thức tương đương HSK3: Đề thi gồm 04 phần: nghe hiểu, đọc hiểu, viết, nói. Tổng thời gian thi 105 phút.

- Đối với bài thi tiếng Nhật dạng thức tương đương JLPT N4: Đề thi gồm 03 phần: Nghe hiểu, kiến thức từ vững, kiến thức ngôn ngữ - đọc hiểu. Tổng thời gian thi 125 phút.

5. Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9tsgtxtrhXmw4kkWJTtahCYGfGcLfBEPkTmFncMYceAc9Fw/closedform

- Bước 2: Nộp lệ phí dự thi theo hình thức thanh toán trực tuyến trên trang sinhvien.epu.edu.vn, lấy biên lai thu lệ phí tại phòng Kế hoạch tài chính - Phòng E101, Trường Đại học Điện lực.

- Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký dự thi (bao gồm phiếu đăng ký dự thi theo mẫu và biên lai thu lệ phí thi) tại Phòng Đào tạo, Phòng E103, Trường Đại học Điện lực.

6. Lệ phí thi: 300.000 đồng/thí sinh

7. Kết quả: Danh sách tổng hợp kết quả thi sẽ được Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo trên trang sinhvien.epu.edu.vn. Kết quả thi có giá trị tại Trường Đại học Điện lực.

Xem chi tiết Thông báo tại File đính kèm