Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra tiếng Trung, tiếng Nhật tại Trường Đại học Điện lực đợt 24/03/2023

Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra tiếng Trung, tiếng Nhật tại Trường Đại học Điện lực đợt 24/03/2023

Trường Đại học Điện lực thông báo kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra tiếng Trung dạng thức tương đương HSK3, tiếng Nhật dạng thức tương đương JLPT N4 như sau:

1. Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 08/03/2023 đến hết ngày 10/03/2023.

2. Thời gian thi dự kiến: 24/03/2023

(Thời gian thi sẽ được Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng thông báo chính thức trên trang sinhvien.epu.edu.vn, epu.edu.vn)

3. Đối tượng dự thi: Sinh viên Trường Đại học Điện lực.

4. Hình thức thi:

- Đối với bài thi tiếng Trung dạng thức tương đương HSK3: Đề thi gồm 04 phần: nghe hiểu, đọc hiểu, viết, nói. Tổng thời gian thi 105 phút.

- Đối với bài thi tiếng Nhật dạng thức tương đương JLPT N4: Đề thi gồm 03 phần: Nghe hiểu, kiến thức từ vựng, kiến thức ngôn ngữ - đọc hiểu. Tổng thời gian thi 125 phút.

5. Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAZ3NBYjmdtFZFknu35ik8D3tStdGqtrSK6BwOfTwAoHb3Cw/viewform

- Bước 2: Nộp lệ phí dự thi: Thí sinh nộp lệ phí 300.000VNĐ/thí sinh theo hình thức thanh toán trực tuyến trên trang sinhvien.epu.edu.vn (Mọi thắc mắc liên hệ phòng Kế hoạch tài chính - Phòng E101, Cơ sở 1, của Trường Đại học Điện lực).

- Bước 3: Nộp Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm) và biên lai thu lệ phí thi tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Điện lực.

6. Kết quả: Danh sách tổng hợp kết quả thi sẽ được Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo trên trang sinhvien.epu.edu.vn. Kết quả thi có giá trị tại Trường Đại học Điện lực.