Thông báo tuyển dụng Kỹ sư điện của Công ty Cổ phần Thương mại và Tư vấn XD Điện Thăng Long

Công ty Cổ phần Thương mại và Tư vấn xây dựng điện Thăng Long là đơn vị hoạt động trên lĩnh vực thiết kế và thi công hệ thống điện đường dây và trạm biến áp. Hiện tại, do nhu cầu mở rộng thị trường xây dưng, công ty cần tuyển dụng nhân sự làm việc tại Hà Nội. Cụ thể như sau:

TuyenDungKSDien.jpg