Thông báo về việc báo giá dịch vụ sáng tác bài hát

Thông báo về việc báo giá dịch vụ sáng tác bài hát

Hiện nay, Phòng Hành chính Quản trị được Trường Đại học Điện lực giao nhiệm vụ thực hiện thuê sáng tác bài hát cho Nhà trường. Việc sáng tác bài hát nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mới, lan tỏa sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục và tôn vinh truyền thống lịch sử cùng vinh danh những đóng góp của đội ngũ giảng viên, viên chức và người lao động,..

 Vì vậy, Phòng Hành chính Quản trị kính mời các cá nhân, đơn vị quan tâm gửi báo giá về Phòng Hành chính Quản trị (Số 235 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) để Phòng có cơ sở tổng hợp và thực hiện thủ tục tổ chức thực hiện theo nội dung tờ trình số 221/TTr-HCQT, ngày 12/7/2023 (theo mẫu tại File đính kèm).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Bà Đoàn Thị Lan, chuyên viên Phòng Hành chính Quản trị - Trường Đại học Điện lực.

 Địa chỉ: số 235 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.22185711, Email: hcqt@epu.edu.vn.