Thông báo về việc thu phí dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy kỳ 1 năm học 2019-2020 tính từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/12/2019