Thư cảm ơn Quý Đại biểu tham gia Hội thảo khoa học quốc tế về Môi trường và Kỹ thuật điện - châu Á 2023 (EEE-AM 2023)

Thư cảm ơn Quý Đại biểu tham gia Hội thảo khoa học quốc tế về Môi trường và Kỹ thuật điện - châu Á 2023 (EEE-AM 2023)