Thư mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học quốc tế Châu Á về Môi trường và Kỹ thuật điện năm 2023 (2023 IEEE Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering – 2023 EEE-AM)

Thư mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học quốc tế Châu Á về Môi trường và Kỹ thuật điện năm 2023 (2023 IEEE Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering – 2023 EEE-AM)

Hội thảo quốc tế Châu Á về Môi trường và Kỹ thuật Điện năm 2023 (2023 IEEE Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering - 2023 EEE.AM) là một phần của chuỗi Hội thảo Quốc tế về Môi trường và Kỹ thuật Điện (IEEE.EEEIC) thường niên và được tổ chức lần đầu tiên ở Châu Á. Đây là diễn đàn thảo luận về nhiều chủ đề liên quan đến vận hành hệ thống năng lượng, ứng dụng công nghệ 4.0 vào các lĩnh vực lưới điện thông minh, tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện, thành phố thông minh, các chính sách, tiêu chuẩn và thị trường điện, nêu bật các giá trị từ sự hợp tác xuyên lục địa trong việc cho phép đa dạng hóa năng lượng tái tạo, phát triển bền vững và các vấn đề môi trường. Kỷ yếu Hội thảo được đăng tải trên IEEE Explore – hệ thống thư viện điện tử có uy tín cao, được tham khảo trích dẫn nhiều trong các nghiên cứu thuộc lĩnh vực Điện, Điện tử.

Năm 2023, Trường Đại học Điện lực phối hợp cùng IEEE đăng cai tổ chức Hội thảo 2023 EEE.AM. Thay mặt Ban tổ chức, Trường Đại học Điện lực kính mời Quý Trường/Viện và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước viết bài và tham dự Hội thảo. Thông tin cụ thể về Hội thảo như sau:

- Tên Hội thảo: “Môi trường và Kỹ thuật điện hướng tới Chuyển dịch năng lượng - Environment and Electrical Engineering Accelerating the Energy Transition”

- Chủ đề: Chính sách năng lượng, thị trường điện và các quy định, tiêu chuẩn; Năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ; Hệ thống điện và Lưới điện thông minh; Hệ thống tích hợp các nguồn năng lượng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tòa nhà thông minh và thành phố thông minh; Mạch điện, cảm biến và cơ cấu chấp hành; Vật liệu và công nghệ Nano trong kỹ thuật năng lượng; Bảo vệ môi trường; Điện tử công suất và kết cấu điện tử; Phương tiện giao thông điện; Bảo trì, vận hành, an toàn và chuẩn đoán trong hệ thống điện; Đo lường, điều khiển và tự động hóa; Giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng…

- Các mốc thời gian: thời gian gửi bài và đề xuất phiên đặc biệt (Special Sessions) được nêu chi tiết trong tài liệu đính kèm.

- Thời gian tổ chức Hội thảo: Từ ngày 13-15/11/2023.

- Địa điểm: Hà Nội.

- Website Hội thảo:

https://ieee_eeeam.epu.edu.vn/

https://www.eeeam.net/EEE-AM/

https://epu.edu.vn.

Mọi thông tin chi tiết về nội dung, bài viết tham dự Hội thảo và các phiên thảo luận chuyên đề (technical session), vui lòng liên hệ: TS. Đặng Việt Hùng, Phó trưởng khoa Kỹ thuật điện, Trường Đại học Điện lực, điện thoại: 0902.229.562, email: hungdv79@epu.edu.vn.

Trường Đại học Điện lực rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Trường/Viện và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước để Hội thảo thành công tốt đẹp./.