TS. Vũ Thị Thu Nga trên chương trình EVN news nhân ngày 20/11

Xem chi tiết