Công tác bầu cử đang triển khai bước 4 bảo đảm đúng quy trình, quy định

Công tác bu c đang trin khai bước 4 bo đảm đúng quy trình, quy định

Ngày 4-4, cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai ở bước 4. Đó là tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở những hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa XVI của Hà Nội; những hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp do Trung ương, các tỉnh gửi về, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã khẩn trương bàn giao hồ sơ đến 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn để tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Theo đó, tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi về là 171 hồ sơ; tổng số hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội là 72 hồ sơ (tính đến ngày 26-3, đã có 2 ứng cử viên xin rút, hiện còn 70 hồ sơ).

Tổng số hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI là 188 hồ sơ (tính đến ngày 26-3 đã có 4 người xin rút, hiện còn 184 hồ sơ)...

Đối với cấp huyện, cấp xã, trên cơ sở những hồ sơ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chuyển về và hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú với từng thôn, tổ dân phố, nơi mà người ứng cử đang thường trú;

Hướng dẫn cấp xã chủ động liên lạc với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp để bố trí thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị.

Đến thời điểm này, mỗi bước trong công tác bầu cử đều được thực hiện đúng quy trình, quy định, tiến độ về thời gian. Đặc biệt, trong các hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã kịp thời hướng dẫn và giám sát việc giới thiệu người ứng cử bảo đảm công bằng, dân chủ trong việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguồn: HNM