Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII sẽ diễn ra từ ngày 11-13/10

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII sẽ diễn ra từ ngày 11-13/10

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của T.Ư về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thành ủy Hà Nội đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 8/7/2019 để tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội.

Được biết, chủ đề Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 là: "Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Đối với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII đã được Ban Thường vụ chỉ đạo sát sao, đúng quy trình. Theo đó, đã thành lập 3 tiểu ban giúp Thành ủy chuẩn bị Đại hội do các đồng chí Thường trực Thành ủy làm Trưởng Tiểu ban. Sau khi hoàn thành dự thảo, Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức nhiều cuộc góp ý ở Tiểu ban Văn kiện, Ban biên tập, các  hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và ý kiến góp ý, chỉ đạo của Thường Trực Thành ủy. Chỉ đạo tổ chức tốt việc góp ý, tổng hợp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ TP.

Ngoài ra, việc tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII, phương hướng công tác nhân sự Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định. Triển khai các bước quy trình giới thiệu nhân sự và xây dựng Đề án nhân sự trình Bộ Chính trị phê duyệt để tổ chức Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII được thực hiện đảm bảo đúng quy định, công khai, dân chủ, đề cao trách nhiệm tập thể Ban Chấp hành và từng cá nhân các đồng chí Thành ủy viên, đúng nguyên tắc, tạo đoàn kết, nhất trí cao.

Tổng số nhân sự được giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 là 81 đồng chí, bầu tại Đại hội là 71 đồng chí (số dư 14,08%). Trong đó, nhân sự tái cử là 47/81 đồng chí (58,02%); nhân sự lần đầu là 34/81 đồng chí (41,98%); số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là 17 đồng chí. Số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII là 13 đồng chí, trong đó có chủ nhiệm và 4 phó chủ nhiệm.

Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/102020 tại Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô. Phiên trù bị diễn ra vào ngày 11/10/2020; phiên khai mạc diễn ra vào sáng ngày 12/10/2020 và phiên bế mạc vào ngày 13/10/2020 được truyền hình trực tiếp trên Đài PT&TH Hà Nội. Ngay sau khi Đại hội kết thúc, Thành phố sẽ tổ chức họp báo thông báo kết quả Đại hội.

Về nhân sự của 50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, theo ông Học, từ khâu chuẩn bị đã được các đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện công phu, 100% số nhân sự bầu cấp ủy được chuẩn hóa hồ sơ, rà duyệt kỹ theo đúng quy định về bảo vệ chính trị nội bộ và được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Các cấp ủy thực hiện nghiêm quy trình 5 bước và đảm bảo cơ cấu trẻ, cơ cấu nữ.

Liên quan tới vấn đề công tác nhân sự thành phố Hà Nội thực hiện có ba điểm mới, ông Học thông tin. Thứ nhất, đối với công tác chuẩn bị hồ sơ, thẩm định chính trị nội bộ, đánh giá hiện trạng cán bộ, Hà Nội làm rất kỹ, nhất là về kê khai tài sản, thu nhập, con em học nước ngoài và những vấn đề dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm để đảm bảo không đưa vào cấp ủy những người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Thứ hai, Hà Nội thành lập các tổ công tác khảo sát nhân sự để giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp, qua đó phân loại đối tượng 1, đối tượng 2. Do vậy, từ 151 người dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, qua rà soát còn 75 đồng chí và tiếp tục thực hiện quy trình để lựa chọn 34 người giới thiệu bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ ba, hoàn thiện hồ sơ, khảo sát và triển khai quy trình 5 bước, Hà Nội đã thực hiện bài bản theo từng cấp dưới sự chỉ đạo chung của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua rà soát, đánh giá hiện trạng, làm rõ các vấn đề đảng viên quan tâm, kiên quyết không đưa vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn.

Trước đó, báo cáo chính trị trình Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045. Trong đó, đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là Thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Một điểm mới tại Đại hội lần này là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội sẽ được đưa ra thảo luận trực tiếp tại Đại hội. Cùng với đó, Đại hội sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả của nhiệm kỳ trước, có tầm nhìn gắn với những mốc lịch sử quan trọng của đất nước đến năm 2030, 2045. Chủ đề của Đại hội cũng đã thể hiện được tinh thần đổi mới, kế thừa, phát triển và yêu cầu đòi hỏi trong nhiệm kỳ mới đó là tinh thần gương mẫu của Đảng bộ Hà Nội.

Nguồn: T/H