Danh sách phòng thi TN môn KH Mác Leenin khóa Đ9 hệ Cử nhân

Trường Đại học Điện lực thông báo danh sách các sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác Lênin khóa D9 hệ cử nhân như sau:

1. Danh sách sinh viên đủ ĐK dự thi tốt nghiệp khóa D9 hệ cử nhân – file đính kèm

2. Sinh viên còn nợ học phí sẽ không được dự thi.

3. Sinh viên có thắc mắc gì liên hệ cửa số 5 Phòng Đào tạo (theo giờ tiếp sinh viên) hoặc theo địa chỉ mail: diemdhcq@epu.edu.vn