Hướng dẫn nộp học phí

HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ

- Kể từ ngày 20/5/2019 Nhà trường không áp dụng nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản.

- Nhà trường không tự động quét học phí từ tài khoản sinh viên. 

- Nhà trường áp dụng 02 hình thức nộp học phí như sau:

I. Nộp học phí online​ 

Thanh toán học phí Online tại Cổng thông tin sinh viên, smart banking, ATM.
Khi thanh toán online thành công sinh viên sẽ được cập nhật công nợ trực tiếp.

Hướng dẫn nộp học phí Online chi tiết nhấn vào links dưới đây:  
1. Đối với sinh viên/phụ huynh có thẻ Ngân hàng công thương Việt Nam - VietinBank, tại đây
2. Đối với sinh viên/phụ huynh có thẻ Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam - BIDV, tại đây

Lưu ý:

- Phụ huynh thanh toán hộ phải có Tên đăng nhập và mật khẩu của Tài khoản sinh viên trên cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.epu.edu.vn

- Có thẻ ngân hàng BIDV hoặc VietinBank đủ số tiền thanh toán học phí

II. Nộp tiền mặt

Sinh viên/phụ huynh nộp tiền mặt tại quầy giao dịch của Ngân hàng BIDV trên toàn quốc chỉ cần cung cấp Mã sinh viên/mã học viên, khi thanh toán thành công sẽ được gạch nợ trực tiếp.

III. Hỗ trợ

1. Hỗ trợ sinh viên các vấn đề liên quan học phí tại Bộ phận thu học phí - Phòng G101 Nhà G.

2. Liên quan đến thẻ ngân hàng:

Hotline BIDV: 02437.588.247
Hotline VietinBank: 0986.177.177