Quy chế - Biểu mẫu - Chế độ chính sách

CÁC QUY CHẾ LIÊN QUAN ĐÀO TẠO

STT TÊN QUY CHẾ GHI CHÚ
1 Quy chế 43-Đào tạo ĐH-CĐ chính quy theo tín chỉ  Tải về 
2 Quy chế 36- Đào tạo hệ ĐH vừa học vừa làm Tải về
3 Sửa đổi điều 21-Quy chế 43 về tổ chức kỳ thi kết thúc học phần. Tải về
4 Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT bổ sung cho thông tư 55 về quy định đào tạo liên thông Cao đẳng, Đại học Tải về
5 Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT về quy định đào tạo liên thông Cao đẳng, Đại học  Tải về
6 1130 - Quy định tạm thời đào tạo CĐ và ĐH theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐHĐL  Tải về
7 Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện, thông tư16/2015-BGDĐT Tải về
8 Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐTvề Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy  Tải về
9 Đính chính Điều 6 chương II Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐTvề Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Tải về

 

CÁC BIỂU MẪU

STT TÊN BIỂU MẪU TẢI VỀ
1 Mẫu giấy xin hưởng trợ cấp giáo dục. (Dành cho con thương bệnh binh) Tải về
2  Mẫu giấy xác nhận có lý do (Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và làm thẻ LK ngân hàng, giảm trừ gia cảnh) Tải về
3 Mẫu giấy xác nhận vay vốn ngân hàng chính sách Tải về
4 Mẫu báo cáo kết quả rèn luyện  Tải về
5 Mẫu đơn xin bảo lưu, trở lại học tập, thôi học  Tải về

 

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

STT TÊN VĂN BẢN GHI CHÚ
1 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí. Tải về
2 Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP   
3 Văn bản hợp nhất Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT về học bổng. Tải về
 
4 Thông tư số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tọc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học. Tải về
5 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người Tải về
6 Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg: Quy định chính sách hỗ trợ chị phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học Tải về
7 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Tải về
8 Quyết định số 275/QĐ-TTg: Phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 Tải về
9 Quyết định số 900/QĐ-TTg: Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 Tải về