Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn ma tuý

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn ma tuý

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, Nhà trường chú trọng đến công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn ma tuý trong đội ngũ viên chức, người lao động, học viên và sinh viên…bằng nhiều hình thức tuyên truyền, cụ thể như truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy trên Cổng thông tin điện tử Nhà trường, mạng xã hội…

Vì một xã hội tươi đẹp hơn “Hãy nói không với ma túy” .

Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma tuý gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

Điển hình xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên môn về phòng ngừa sử dụng ma túy, nghiện ma túy; giáo dục, tư vấn về phòng ngừa nghiện ma túy đối với người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy; áp dụng thí điểm mô hình phòng ngừa nghiện ma túy...là các giải pháp sẽ được tập trung đẩy mạnh để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma tuý trong thời gian tới.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma tuý nói chung và phòng chống nghiện ma tuý, sử dụng trái phép chất ma tuý nói riêng, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội sẽ tập trung vào thực hiện Tiểu dự án "Phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy" theo Quyết định số 1393/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH phê duyệt Dự án "Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy".

Trong đó, tập trung xây dựng tài liệu hướng dẫn chuyên môn về phòng ngừa nghiện ma túy (cả tiếng dân tộc thiểu số) gồm các nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ma túy, tác hại của ma túy và cách phòng ngừa sử dụng ma túy; sàng lọc, đánh giá việc sử dụng trái phép chất ma túy; tư vấn về phòng ngừa nghiện ma túy đối với người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép ma túy.

Đồng thời, xây dựng mô hình khung về phòng ngừa nghiện ma túy phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam (tại trường học, nơi làm việc, gia đình và cộng đồng), gồm các nội dung: tên gọi, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, các điều kiện bảo đảm hoạt động và các nội dung liên quan khác.

Bên cạnh đó, đa dạng các hình thức tuyên truyền, nội dung thông tin có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: Tuyên truyền, phổ biến trên không gian mạng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chính sách, pháp luật phòng ngừa nghiện ma túy, ma túy, tác hại của ma túy tại trường học, nơi làm việc, cộng đồng theo nhiều hình thức phong phú, mới mẻ về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên; các cuộc thi ý tưởng sáng tạo về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

Giáo dục, tư vấn về phòng ngừa nghiện ma túy đối với người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy; đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho người thực hiện công tác phòng ngừa sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma tuý

Áp dụng thí điểm mô hình phòng ngừa nghiện ma tuý tại địa phương với các nội dung chính: tiếp cận người sử dụng trái phép chất ma túy, người có nguy cơ cao với ma túy, tuyên truyền, vận động họ tham gia mô hình phòng ngừa nghiện ma túy; đánh giá, sàng lọc mức độ nguy cơ đối với chất ma túy và tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy và tệ nạn ma tuý giúp cho viên chức, người lao động, học viên, sinh viên… nhận thức sâu sắc hơn về hiểm họa của ma túy, đặc biệt là nâng cao cảnh giác về các loại ma túy, chất gây nghiện mới hiện nay. Riêng đối với các em sinh viên sẽ có ý thức cảnh giác và tự phòng tránh để cùng với Nhà trường quyết tâm không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào môi trường học đường.

"Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn".

Nguồn: Phòng HCQT