Hội nghị đại biểu bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023 – 2028

Hội nghị đại biểu bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chiều 03/03/2023, Hội nghị đại biểu bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thế Long – Phó Trưởng phòng Cán bộ Công chức – Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương; ông Phạm Trung Kiên – Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố Hà Nội; cùng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Về phía Trường Đại học Điện lực có PGS.TS Đinh Văn Châu – Quyền Hiệu trưởng; cùng các thành viên trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đại biểu đại diện cho toàn thể viên chức và người lao động hiện đang làm việc tại Trường.

PGS.TS Đinh Văn Châu phát biểu tại Hội nghị.

Tại chương trình PGS.TS Đinh Văn Châu quán triệt mục đích, yêu cầu của Hội nghị. Đồng thời, thông báo nội dung bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 02 người.

Thành viên được bầu chọn bổ sung vào Hội đồng Trường đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển Nhà trường.

Sau đó, Hội nghị tiến hành thảo luận, thống nhất thông qua danh sách các ứng viên và thực hiện công tác bầu cử theo quy định. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã bầu bổ sung 02 thành viên vào Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các đại biểu thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng trường Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023 - 2028 là những thành viên ưu tú, tâm huyết đại diện cho khối giảng viên, khối hành chính, người học và thành viên ngoài Trường, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật, tích cực phát huy vai trò, năng lực và đề ra những định hướng mới, góp phần vào sự phát triển của EPU trong thời gian tới.

Nguồn: Phòng HCQT