Hội nghị đại biểu CBCCVC trường ĐH Điện lực năm 2018

Sáng ngày 07 tháng 7 năm 2018 trường Đại học Điện lực đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ công chức viên chức năm 2018. Đến tham dự Hội nghị có Ông Vũ Trường Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, ông Trương Huy Hoàng – Hiệu trưởng Nhà trường, ông Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng trường cùng toàn thể các đại biểu đương nhiên và đại biểu bầu từ các đơn vị.

Ông Trương  Huy Hoàng - Hiệu trưởng Nhà trường trình bày bản báo cáo tổng kết năm 2017

và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Huy Hoàng thay mặt cho Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường trình bày bản báo cáo tổng kết năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Bản báo cáo đã nêu lên những khó khăn, thách thức cũng như những cố gắng của toàn thể CBCCVC Nhà trường để đạt được những thành tích trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Ngô Thị Lệ Thu – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính báo cáo về công tác tài chính năm 2017 và đồng chí Phùng Thị Xuân Bình – Trưởng ban Thanh tra Nhân dân báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2018, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2020. Cũng trong dịp này, toàn thể hội nghị đã biểu quyết thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế chi trả tiền lương.

Hội nghị đã bầu 7 đồng chí vào Ban thanh tra nhân dân, bao gồm: Ông Nguyễn Đăng Bộ - phòng Thanh tra pháp chế, bà Hoàng Thu Hà – Trung tâm Đào tạo thường xuyên, ông Phạm Quốc Huân – phòng Tổ chức Cán bộ, ông Đàm Xuân Định – khoa Điện tử Viễn thông, bà Cao Phương Thủy – khoa Kinh tế và Quản lý, ông Nguyễn Phúc Huy – khoa Kỹ thuật điện.

Khoa Kỹ thuật điện trình bày tham luận tại Hội nghị

Sau khi nghe tham luận của một số đơn vị trong trường về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, nghiên cứu khoa học, Hiệu trưởng Nhà trường đã giải đáp những thắc mắc của các đơn vị gửi đến Hội nghị. Kết thúc Hội nghị, Ông Trịnh Văn Toàn – Chủ tịch Công đoàn trường đã lên phát động phong trào thi đua trong CBCNVC toàn trường.

Hội nghị đại biểu CBCCVC năm 2018 trường Đại học Điện lực đã diễn ra thành công tốt đẹp. Toàn thế cán bộ GV CNV toàn trường nhất trí đoàn kết, cố gắng nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018 cũng như trong năm học 2018 – 2019.