Lễ phát động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 và Ra mắt câu lạc bộ truyền thông Khoa Kinh tế và Quản lý

Sáng ngày 29/10/2019 Được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Khoa Kinh tế & Quản lý, Liên chi Đoàn Khoa đã tổ chức  Lễ phát động sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2019 - 2020 và Ra mắt câu lạc bộ truyền thông Khoa Kinh tế và Quản lý

PGS. TS. Lê Anh Tuấn - Chủ tịch hội đồng trường phát biểu tại lễ phát động sinh viên nghiên cứu khoa học

TS. Nguyễn Tố Tâm - Phụ trách Khoa phát biểu tại buổi lễ

TS. Bùi Mạnh Tú - Trưởng phòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế phát biểu tại buổi lễ

Bạn lê xuân tùng lớp D13 QTDN1 giải nhất NCKH năm học 2019 – 2020 chia sẻ một số kinh nghiệm nghiên cứu khoa học  

TS. Nguyễn Tố Tâm chúc mừng Câu lạc bộ truyền thông của Khoa 

Thầy Chu Văn Tuấn - Bí thư Đoàn Trường Đại học Điện lực phát biểu tại lễ ra mắt câu lạc bộ truyền thông Khoa Kinh tế & Quản lý

Bạn Vũ Thị Thu Hiền lớp D12QTDN đại diện Câu lạc bộ phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Khoa và Đoàn Trường

PGS.TS. Lê Anh Tuấn, Thầy Chu Văn Tuấn, TS. Nguyễn Tố Tâm và các thầy/cô Khoa Kinh tế & Quản lý chụp ảnh lưu niệm với các bạn sinh viên tại chương trình 

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ