Tập huấn triển khai thực hiện Thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học

Tập huấn triển khai thực hiện Thông tư ban hành chuẩn cơ sở giáo dục đại học

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT ngày 05/02/2024 ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học (GDĐH).

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT, các chuyên gia tham gia tổ tư vấn xây dựng chuẩn cơ sở GDĐH, đại diện các cơ sở GDĐH khu vực phía Bắc.

Trường Đại học Điện lực đã cử 05 cán bộ của các đơn vị liên quan đến lĩnh vực Đào tạo, Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tham dự Hội nghị.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh: Từ khi thực hiện chủ trương tự chủ đại học, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của GDĐH đã từng bước có những thay đổi. Các cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ GDĐT từng bước ban hành các văn bản như Chuẩn cơ sở GDĐH, chuẩn các chương trình đào tạo…

“Mục đích đầu tiên của chuẩn cơ sở GDĐH là để thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học. Khi quy hoạch mạng lưới được ban hành sẽ có nhiều việc phải làm, trong đó có việc sắp xếp, mở rộng không gian phát triển, định hướng phát triển của các cơ sở GDĐH, đều phải dựa trên những tiêu chuẩn đã được ban hành, đáp ứng các nhu cầu về nguồn nhân lực, về phát triển khoa học công nghệ. Đây là yêu cầu của cả hệ thống giáo dục đại học, chứ không phải là nhu cầu hay mong muốn của từng trường”, Thứ trưởng cho biết về mục đích của chuẩn cơ sở giáo dục đại học.

Mục đích thứ hai của Chuẩn cơ sở GDĐH là vấn đề giám sát, công khai minh bạch để cơ quan nhà nước và toàn xã hội giám sát cũng như để các trường phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mình.

Với 6 tiêu chuẩn, 20 tiêu chí và tối đa là 28 chỉ số, theo Thứ trưởng, các tiêu chí mang tính đại diện khá đầy đủ cho các lĩnh vực, các mảng hoạt động, kết quả hoạt động cốt yếu của các trường đại học, từ tổ chức bộ máy quản trị, cho tới nguồn lực về đội ngũ giảng viên, về cơ sở vật chất, về tài chính, kết quả hoạt động về tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo. Các chỉ số mang tính định lượng cao, khá đơn giản trong việc tính toán, giám sát, theo dõi, thực hiện.

Thứ trưởng mong muốn các cơ sở GDĐH sẽ hiểu đúng, hiểu rõ thông tư, thực hiện có hiệu quả, đồng thời làm căn cứ để các trường có những đối sánh giữa năm trước, năm sau và trong tương lai, giữa các cơ sở GDĐH với nhau, để đánh giá hiện trạng như thế nào, đặt ra các mục tiêu theo từng khía cạnh, từng tiêu chí.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự là đại diện các trường đại học khu vực phía Bắc đã chia sẻ, thảo luận những nội dung liên quan đến thời gian áp dụng, những vướng mắc đặc thù của cơ sở GDĐH, các nội dung, thuật ngữ chuyên môn…

Thông qua Hội nghị tập huấn lần này, sẽ giúp các trường đại học nói chung và trường Đại học Điện lực nói riêng sẽ nâng cao năng lực, có cơ sở dữ liệu để so sánh, thực hiện tốt hơn nữa công việc giảng dạy, đảm bảo nhu cầu cho người học. Các nhà hoạch định chính sách sẽ hoạch định chính sách hiệu quả từ thông tin, dữ liệu của các cơ sở giáo dục đại học.

Nguồn: Phòng KT&ĐBCL(T/h).