Thông báo kết quả đăng ký môn học HKI

Căn cứ QĐ số 1130/QĐ-ĐHĐL-ĐT ngày 21/8/2017 về việc ban hành Qui định tạm thời đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tin chỉ ở trường Đại học điện lực;

Căn cứ QĐ số 596/QĐ-ĐHĐL ngày 25/4/2017 về việc mức thu học phí năm học và các khoản thu khác đối với sinh viên;

Căn cứ QĐ số 644/QĐ-ĐHĐL ngày 12/5/2017 về việc đơn giá học phí của năm học;

Căn cứ Tờ trình ngày 30/8/2017 về việc học phí cho sinh viên các lớp chất lượng cao;

Căn cứ thông báo số 490/TB-ĐHĐL ngày 17/4/2018 về việc tổ chức đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2018 – 2019,

Nhà trường thông báo kết quả đăng ký môn học gồm những nội dung sau:

1. Sinh viên đăng ký môn học thành công trên hệ thống đăng ký môn học trực tuyến của nhà trường là những sinh viên đã có TKB cá nhân trên trang đăng ký môn học trực tuyến: dkmh.epu.edu.vn

2. Sinh viên liên thông; đại học – văn bằng 2 đăng ký học lại bằng phiếu đăng ký đã có kết quả xếp lớp (file kết quả xếp lớp đính kèm)

3. Nhà trường đã đăng ký tự động các môn học bổ sung cho sinh viên các lớp liên thông

4. Sinh viên đại học – văn bằng 2; liên thông xem TKB theo hướng dẫn sau:

Bước 1: - đăng nhập trang đăng ký môn học trực tuyến trên web nhà trường: dkmh.epu.edu.vn       

Bước 2: - chọn tab Xem TKB\Xem TKB toàn trường

             - chọn học kỳ 1 (2018-2019)

 - chọn mã môn học hoặc tên lớp được xếp học

             - xem dạng học kỳ và bấm Lọc để xem TKB

             - TKB có thể tra cứu: tên môn học; mã môn học; mã nhóm; mã giảng viên phụ trách; mã lớp; phòng học; thời gian học.

5. Một số lưu ý:

          5.1. Các môn học không còn trong chương trình đào tạo: sinh viên viết đơn xin học lại có xác nhận của phòng đào tạo và chủ động chuyển về khoa quản lý môn học để được học.

          5.2. Các lớp môn học Tiếng Anh nhà trường sẽ điều chỉnh sĩ số 40 sinh viên trên lớp môn học (tách nhóm môn học).

         5.3. Những lớp môn học có sĩ số sinh viên đăng ký học ít phòng đào tạo sẽ kiểm tra và có thể điều chỉnh nếu không trùng TKB của sinh viên.

          5.4. Sinh viên đăng ký môn học sai trình độ đào tạo (file danh sách kèm theo), bộ phận đăng ký môn học đã hủy đăng ký (sinh viên cao đẳng đăng ký học lại vào các lớp đại học hoặc các lớp chất lượng cao có mã môn học là 82.. và 92…; hoặc ngược lại)

           5.5. Sinh viên chưa đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

          5.6. Danh sách sinh viên đăng ký học lại theo nhu cầu (file danh sách kèm theo), sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được hướng dẫn cụ thể.

          5.7. Sau khi có kết quả điểm thi học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 những sinh viên ko đủ điểm làm đồ án tốt nghiệp; bị cảnh báo học tập quá 2 lần liên tiếp sẽ bị hủy đăng ký môn học kỳ 1 năm học 2018 – 2019.

          5.8. Sinh viên khóa cũ đăng ký thi lại tốt nghiệp trên hệ thống đkmh trực tuyến cần xem thông báo về thời gian đăng ký thi lại tốt nghiệp trên web nhà trường và đến đăng ký trực tiếp tại phòng đào tạo.

           5.9. Sinh viên cần hoàn thiện đăng ký môn học (đăng ký offline) tại phòng đào tạo trước ngày 06/8/2018.