Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH Vận hành Kinh doanh Vĩnh Tân Điện lực Trung Quốc (16/01/2018)

Công ty TNHH Vận hành Kinh doanh Vĩnh Tân Điện lực Trung Quốc tổ chức tuyển dụng tại Trường Đại học Điện lực Hà Nội đối với sinh viên tốt nghiệp năm 2018 với các yêu cầu cụ thể như sau:

To12.jpg