Thông báo tuyển dụng đợt 1 năm 2020.

Lưu ý:

- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào trường Đại học Điện lực tải xuống tại đây