Thông báo v.v thu phí dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm