Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2019 của Trường ĐHĐL