Tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Bác Hồ đã nhiều lần khẳng định rằng, phong trào “Tết trồng cây” góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, nhằm nâng cao đời sống Nhân dân.

Truyền thống, mỗi dịp Xuân về phong trào “Tết trồng cây” đã mang lại giá trị thực tiễn, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, nhất là trong bối cảnh trái đất của chúng ta đang đứng trước những vấn nạn như ô nhiễm môi trường, trái đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu, thiên tai lũ lụt, hạn hán… như hiện nay.

Trong suốt hơn 60 năm qua, phong trào phát động “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề xướng, tổ chức, xây dựng trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi, sôi nổi và bền vững lan nhanh từ đô thị đến nông thôn. “Tết trồng cây” đã tạo nên một nét Xuân độc đáo, một phong tục tập quán, một nét đẹp truyền thống tốt đẹp của Nhân dân ta.

Cây xanh được trồng tại Cơ sở 1 Trường Đại học Điện lực (ảnh TL).

 “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành truyền thống, tập quán, một nét đẹp văn hóa, một phong trào quần chúng sâu rộng mang lại lợi ích to lớn cho đất nước. Đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Trước đó, phát biểu tại Lễ trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trồng rừng luôn phải đi đôi với bảo vệ rừng, vì vậy cần không ngừng nâng cao ý thức, có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn, đẩy lùi mọi hành động chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; tăng cường đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng rừng, chế biến lâm sản, có nhiều cơ chế chính sách tốt để hỗ trợ, thúc đẩy, khuyến khích phát triển kinh tế lâm nghiệp nhanh, bền vững.

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình, đề án trồng rừng, phục hồi rừng và trồng cây phân tán. Những nỗ lực này đã góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 40,84% năm 2015 lên 42,02% vào năm 2022; duy trì, phát triển hơn 14,7 triệu ha rừng, trong đó có 4,6 triệu ha rừng trồng; nhờ đó đã tạo ra nguồn nguyên liệu ổn định cho ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho những người làm nghề rừng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau 3 năm triển khai Đề án trồng một tỷ cây xanh, giai đoạn 2021 - 2025, cả nước đã trồng được 770 triệu cây, đạt 121%, gồm: 335 triệu cây xanh phân tán; trồng rừng tập trung đạt trên 212 nghìn ha với 435 triệu cây xanh. Riêng năm 2023, cả nước đã trồng được 260 nghìn ha rừng trồng tập trung và 127 triệu cây xanh phân tán, góp phần đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến. Giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2023 đạt 14,4 tỷ USD. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đạt trên 32 triệu m3 gỗ. Tỷ lệ che phủ rừng được duy trì trên 42%. Lần đầu tiên nước ta bán tín chỉ carbon rừng, thu được gần 1.200 tỷ đồng.

Nguồn: Phòng HCQT(T/h)