Trường Đại học Điện lực tham gia Hội thảo “Xây dựng chính sách sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các trường đại học và viện nghiên cứu”

   Từ ngày 26 - 28/11/2018, các cán bộ Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao Công nghệ (ART) và  Phòng Quản lý khoa học và hợp tác Quốc tế (QLKH&HTQT), trường Đại học Điện lực đã tham gia hội thảo “Xây dựng chính sách sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các trường đại học và viện nghiên cứu” do Cục sở hữu trí tuệ thế giới phối hợp Cục Sở hữu trí tuê tổ chức. 

Hội thảo xây dựng chính sách sở hữu trí tuệ cho các trường đại học và viện nghiên cứu

Hội thảo nằm trong khuôn khổ hoạt động của “Dự án khởi tạo môi trường sở hữu trí tuệ” do WIPO quản lý nhằm xây dựng mạng lưới các Trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; nâng cao năng lực sáng tạo, quản lý và thương mại hóa công nghệ của các nước đang phát triển. 

Sau hội thảo các cán bộ tham gia của trường Đại học Điện lực đã có thêm kiến thức về các yếu tố quan trọng của nền tảng chính sách SHTT, cơ chế thực thi chính sách SHTT, quản trị tài sản trí tuệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, xây dựng chính sách SHTT phù hợp cho trường, kết nối giữa trường và các tổ chức khác, góp phần hỗ trợ thương mại hóa sáng chế. Đây chính là tiền đề cho chuỗi hoạt động liên quan đến SHTT nhà Trường dự kiến sẽ triển khai nhằm khuyến khích các chủ nhiệm đề tài đăng ký sáng chế hoặc giải pháp hữu ích cho sản phẩm khoa học và hỗ trợ phát triển, thương mại hoá các sản phẩm khoa học công nghệ.

Bên lề Hội thảo, Các cán bộ trường Đại học Điện lực đã tham gia tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. Tọa đàm tạo cơ hội cho các đơn vị nghiên cứu khoa học chia sẻ kinh nghiệm đổi mới sáng tạo trong nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ. 

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về phát triển mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Được biết, ngày 30/11/2018 tại Cục Sở hữu trí tuệ trường Đại học Điện lực đã tham gia cuộc họp tham vấn lần 2 với tư cách là đơn vị được lựa chọn tham gia vòng trung khảo của Dự án "Khởi tạo môi trường sở hữu trí tuệ". Buổi phỏng vấn nhằm tìm hiểu sâu hơn những thay đổi, thực tiễn trong hơn 1 năm qua để từ đó lựa chọn các đơn vị chính thức tham gia Dự án. Định hướng phát triển trong tương lai trường Đại học Điện lực sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để mạng lưới SHTT trong trường vận hành ổn định, giúp trường tăng cường năng lực nội tại trong việc xác lập quyền SHTT và chuyển giao công nghệ. 

-  QLKH&HTQT -