Trường Đại học Điện lực vận động tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Trường Đại học Điện lực vận động tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 đã và đang có những tác động to lớn đến mọi mặt đời sống xã hội ở khắp nơi trên toàn quốc. Nhiều tác động được dự báo sẽ kéo dài và nhiều thay đổi trong đời sống xã hội ngay cả khi hết dịch.

Căn cứ Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Qũy vắc-xin Covid-19.

Và hưởng ứng cuộc vận động của Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trường Đại học Điện lực đã tổ chức vận động cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường chia sẻ, đóng góp một phần thu nhập của mình để mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu sản xuất vắc xin trong nước, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm này.

CBVC trường Đại học Điện lực luôn nêu cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19.

Với tinh thần của trường Đại học Điện lực cùng truyền thống đoàn kết, “lá lành đùm lá rách”, Ban Giám hiệu Nhà trường tin tưởng rằng mỗi cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường, bằng tấm lòng nhân ái của mình sẽ tích cực hưởng ứng đợt vận động và lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái".

Được biết, Quỹ Vắc xin phòng COVID-19 tổ chức nhằm kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện tham gia đóng góp, hỗ trợ cho Quỹ với tấm lòng và trách nhiệm vì sức khỏe mỗi người, vì cộng đồng, vì quốc gia, dân tộc và với tinh thần đoàn kết quốc tế, chung tay đẩy lùi đại dịch ở mỗi quốc gia và toàn cầu.

Đây cũng là dịp để thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tình cảm, sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè, đối tác quốc tế; nâng niu, trân trọng, sử dụng đúng mục đích và công khai, minh bạch từng đồng đóng góp của nhân dân và bạn bè quốc tế.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và chế độ kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc- xin phòng COVID-19

Theo đó, Quỹ  vắc xin phòng COVID-19 được sử dụng để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin, nghiên cứu, sản xuất  vắc xin trong nước và sử dụng  vắc- xin phòng COVID-19.

Quyền hạn của quỹ: được vận động và tiếp nhận các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vắc xin và các loại hình vật chất khác (không bao gồm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế hỗ trợ cho phòng chống dịch) cho Quỹ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Được sử dụng các nguồn tài chính của quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc xin , nghiên cứu, sản xuất  vắc xin trong nước và sử dụng vắc- xin phòng COVID-19 cho người dân theo nội dung phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị của Bộ Y tế.

Được mở tài khoản giao dịch tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại để tiếp nhận các khoản đóng góp, tài trợ, hỗ trợ bằng tiền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Quỹ được sử dụng vốn nhàn rỗi bằng Đồng Việt Nam của Quỹ để gửi có kỳ hạn tối đa không quá 3 tháng tại các ngân hàng thương mại theo quy định tại Điều 18 Thông tư này nhằm mục đích bảo toàn và phát triển vốn cho Quỹ, nhưng phải đảm bảo an toàn.

Nguồn thu của quỹ gồm: các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho quỹ, gồm: tiền (tiền Đồng Việt Nam, ngoại tệ), vắc xin và các loại hình vật chất khác.

Lãi tiền gửi của quỹ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại; các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Nguồn: HCQT