Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 2018

Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2018 gồm 4 ngành như sau:

1. Ngành Quản lý năng lượng

2. Ngành Kỹ thuật điện

3. Ngành CNTT

4. Ngành QTKD

Chi tiết thông báo xem trong file đính kèm  download