Chuyến Job Tour của sinh viên Khoa Kinh tế & Quản lý đến công ty cổ phần MISA

Ngày 11 tháng 5 năm 2019, Khoa Kinh tế và Quản lý kết hợp với Công ty cổ phần MISA tổ chức chuyến Job Tour đến công ty cổ phần MISA tại hai địa điểm là văn phòng công ty tại Hà Nội và Viện công nghệ của công ty MISA.

Đón tiếp các bạn sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý là anh Nguyễn Quang Khải - Giám đốc văn phòng công ty cổ phần MISA tại Hà Nội 

Các bạn sinh viên được các Anh/Chị là nhân viên của Công ty hướng dẫn thăm quan văn phòng công ty và tìm hiểu về các lĩnh vực công ty hoạt động

Chuyến Job Tour tiếp tục tại địa điểm thứ 2 của công ty cổ phần MISA là Viện công nghệ MISA, đón tiếp và hướng dẫn các bạn sinh thăm quan  tại địa điểm này là anh Nguyễn Trung Triệu - Trưởng phòng đào tạo của Viện công nghệ MISA

TS. Nguyễn Tố Tâm - Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý chụp ảnh cùng 1 bạn cựu sinh viên của Khoa hiện đang công tác tại công ty cổ phần MISA

Các bạn sinh viên còn được các Anh/Chị là nhân viên của MISA hướng dẫn một số kỹ năng dự tuyển phục vụ việc tuyển dụng trong tương lai

KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ