Công ty TNHH dịch vụ nhà máy điện Việt Nam năng lượng Trung Quốc - chi nhánh Hải Dương tuyển dụng sinh viên đại học tốt nghiệp năm 2023

Xem chi tiết Thông báo tuyển dụng sinh viên đại học tốt nghiệp năm 2023 của Công ty TNHH dịch vụ nhà máy điện Việt Nam năng lượng Trung Quốc - Chi nhánh Hải Dương  tại File đính kèm