Danh sách thi tốt nghiệp môn Khoa học Mac Lênin khóa Đ9 hệ Cử nhân

Trường Đai học Điện lực thông báo danh sách thi tốt nghiệp môn Khoa học Mác Lênin Tại đây.