Mời nộp hồ sơ chương trình "Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu" hợp tác với Vương Quốc Anh

Theo công văn số 408/PTTTDN-TTĐT của Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ (Bộ khoa học công nghệ) ngày 30/7/2018 về việc mời nộp hồ sơ chương trình "Hỗ trợ thương mại hoá kết quả nghiên cứu" hợp tác với Vương Quốc Anh.

Các cá nhân, đơn vị trong trường có nhu cầu dự tuyển tham khảo thông tin và đăng ký theo hướng dẫn trong văn bản đính kèm. 

Tải file tại đây.