Thông báo hạn nộp hồ sơ xét tuyển ĐH VB2 và ĐH Liên thông đợt 2 năm 2018

Phòng đào tạo thông báo hạn nộp hồ sơ xét tuyển ĐH VB2 và ĐH Liên thông đợt 2 năm 2018 như sau:
1/ Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 30/11/2018
2/ Danh sách thí sinh đã nộp hồ sơ đến hết ngày 15/11/2018 (ds kèm theo tại đây)
3/ Hội đồng tuyển sinh dự kiến họp xét tuyển tháng 12/2018